Oferta

JacketStrip 8310

Ogólne

Maszyna pozwala promieniowo i wzdłużnie rozciąć izolację kabli nieokrągłych i wielożyłowych o średnicy zewnętrznej od 2.5 do 25 mm (0.1" - 1'') oraz odizolować do 500 mm (19.7"), bez żadnego uszkodzenia żył wewnętrznych.

Obrotowe ostrze które przemieszcza się po powierzchni płaszcza kabla, zapewnia precyzyjne nacięcie promieniowe izolacji. Opcjonalnie płaszcz kabla może być rozcięty wzdłużnie w trakcie usuwania go z maszyny. Po rozcięciu izolacja może być w prosty sposób usunięta ręcznie.

Pliki

Zapytaj o produkt