Oferta

Mierniki siły wyciągania

Elektrycznie napędzane mierniki do badania siły wyciągania

PT20
Producent: Schleuniger

Najprostsza, jednozakresowa do 500 N zrywarka do wykonywania testów niszczących

PT25
Producent: Schleuniger

Dwuzakresowa do 500 i do 1000 N zrywarka do wykonywania testów niszczących

PT27
Producent: Schleuniger

Dwuzakresowa do 5000 i 10000 N zrywarka do wykonywania testów niszczących

PT28
Producent: Schleuniger

Dwuzakresowa do 5000 i 10000 N zrywarka do wykonywania testów niszczących i nieniszczących

PT320
Producent: Schleuniger

Zrywarka 3 zakresowa do 100, 200 i 1000 N do wykonywania testów niszczących w jednej z 4 dostępnych prędkości

PT325
Producent: Schleuniger

  Zrywarka 3 zakresowa do 200, 1000 i 2000 N do wykonywania testów niszczących

PT326
Producent: Schleuniger

Zrywarka 3 zakresowa do 200, 1000 i 2000 N do wykonywania testów niszczących i nieniszczących

PT29

Dwuzakresowa do 10 i 30 kN zrywarka do wykonywania testów niszczących