poniedziałek, 02 sierpień 2021 09:20

Zmiana formy prawnej

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 02.08.2021 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiło przekształcenie KABELTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (KRS 0000271386) w spółkę jawną na zasadzie art.581 kodeksu spółek handlowych.

W związku z przekształceniem zmieniła Firma spółki i numer KRS. Numer NIP, numer REGON oraz adres siedziby spółki pozostały niezmienione.

 

Dane spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia są następujące:

 

KABELTECH MAZUR SPÓŁKA JAWNA

Al. Roździeńskiego 188

40-203 Katowice

KRS 0000911871

NIP 9542579254

REGON 240549444