piątek, 24 marzec 2023 13:31

Zmiana formy prawnej

Szanowni Państwo,

Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 24 marca 2023 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiło przekształcenie KABELTECH spółka Jawna z siedzibą w Katowicach (KRS 0000271386) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadzie art.581 kodeksu spółek handlowych.

W związku z przekształceniem został nadany nowy numer KRS. Numer NIP, numer REGON oraz adres siedziby spółki pozostały niezmienione.

Dane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia są następujące:

KABELTECH Sp. z o.o.

Al. Roździeńskiego 188

40-203 Katowice

KRS 0001027149

NIP 9542579254

REGON 240549444